Yönetim Kurulu

                          

         Hakan Özdamar                                                          Bahar Yurt                                           Mehmet Ali Özer                               Atiye Laçin

   Yönetim Kurulu Başkanı                          Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                          Sayman                                               Sekreter

 

           Yönetim Kurulu Üyesi                   Yönetim Kurulu Üyesi                                               Yönetim Kurulu Üyesi

               Recep Şenveli                                   Selçuk Savaş                                                                 Gülsüm Üstün