Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği Kuruldu

Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği Kuruluyor

Güney Marmara Gıda Kümesi Projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda da bahsedildiği üzere hazırlanmış olan Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği taslak tüzüğü için tıklayınız. 

Tüzük hakkında varsa görüş ve önerilerinizi info@gmgidakumesi.org adresine 27.05.2016 Cuma gününe kadar gönderebilirsiniz.

Güney Marmara Gıda Kümesi Derneğinde kurucu üye olmak için info@gmgidakumesi.org adresine aşağıdaki tabloda yer alan bilgileri doldurup göndermeniz beklenmektedir. Daha sonra EK 2 dokümanı doldurularak tarafınıza imzalatıldıktan sonra resmi başvuru yapılacaktır. 

Adı ve Soyadı

T.C. Kimlik No

Temsil Edilen Tüzel Kişiliğin Adı(*)

İletişim Bilgileri (Cep Telefon No, e-posta)

Tabiiyeti

Cinsiyeti

Öğrenim Durumu

Mesleği

Yerleşim Yeri Adresi

İmza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, kurucu tüzel kişinin adı yazılır. Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi gereklidir.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde Güney Marmara Gıda Kümesi Projesi Açılış Toplantısı yapıldı.