Üyelik Formu

Güney Marmara Gıda Kümesi Giriş Aidatı 250 TL, Aylık 50 TL olarak belirlenmiştir.

 

Başvurular yapılacak ilk Yönetim Kurulunda değerlendirilecek olup uygun görüldükten sonra ödemeler aşağıda belirtilen IBAN numarasına yapılabilir.

 

Güney Marmara Gıda Kümesi Derneğine üye olabilmek için gerekli belgeler aşağıda sunulmuştur.

1. Üyelik Formu, (yandaki şablon doldurulup çıktı alınabilir, Word versiyonu için tıklayınız)

2. Temsilci Kimlik Fotokopisi,

3. Giriş Aidatı Dekontu

 

IBAN Numarası : Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği

Ziraat Bankası Balıkesir Şubesi TR98 0001 0000 4578 7768 7850 01

Firmayı Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği'nde temsil edecek ve Genel Kurulda oy kullanacak kişinin