Güncel Projeler

Kısaca UR-GE olarak anılan teşvik, 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkın...
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği’nden sağladığı destekle Balıkesir ve Çanakkale’de Gıda Üreticil...
Belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin a) küme koordi...